อยากมี Logo ตัวเอง เลยถอดความเป็นตัวเองออกมา
คิดว่าเลือกทำกราฟฟิคเอง เรียนเอง โตเอง
มันเหมือนต้นไม้ เราไม่รู้ว่าเก่งมั้ย เรารู้แค่เราอยากโต อยากทำ
เลยใช้อักษรย่อของชื่อ ทำเป็น form ต้นไม้
ใช้เตือนตัวเองด้วยว่า มึงต้องเติบโต

Views: 47

Albums: RP Port
Location: BKK

Comment

You need to be a member of PORTFOLIOS*NET to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service