[ Job ] Wisdom Vast รับสมัคร UX/UI Designer/Graphic Designer (ประจำ) ด่วน!

รับสมัครตำแหน่ง UX/UI Designer/Graphic Designer ด่วน! ไม่รับ freelance (ราชพฤกษ์/พระรามห้า/นนทบุรี)

เกี่ยวกับเรา:

ดำเนินธุรกิจทางด้าน Software house ด้าน Mobile Application คิดค้นและพัฒนาระบบ Application บน Smart Phone ทั้งบนระบบปฏิบัติการ  iOS และ Android เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลรวมถึงการใช้งานสำหรับองค์กร การพัฒนา website เป็นผู้ทำระบบ Movie Store  Samsung Smart TV และ AIS เราอยู่เบื้องหลัง APP ดังๆทั้งระดับ Consumer และ Enterprise เช่น AIS, Samsung,GTH, กรมสรรพากร,กสท, ธนาคารเกียรตินาคิน  รวมทั้งงานประมูลในภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ กำลังขยายกิจการ มีความต้องการรับผู้ร่วมงานเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่จำเป็น

-ปริญญาตรี/โท สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี

- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ โดยเน้นไปที่การออกแบบ application

- สามารถใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ เช่น Sketch, Invision, Photoshop, illustrator โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งหรือหลายๆโปรแกรม และสามารถจัดทำ Prototype ของงานออกแบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งให้ลูกค้าทดลองใช้งานได้

- รู้และเข้าใจขั้นตอนการทำงานออกแบบ UX ของ Mobile (iOS, Android) และ Website เป็นอย่างดี (รู้การจัด Design System ของการออกแบบ)

- หากมีประสบการณ์ด้านงาน UI (User Interface) และมีความรู้เข้าใจในด้าน UI ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ชอบทำงานเป็นทีมและชอบติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน

- มุ่งเน้นที่ผลสำเร็จของงาน การติดตามงาน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ อดทน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ ความตรงต่อเวลา

- รับผิดชอบ คล่องตัว ยืดหยุ่น กระตือรือร้น และมีการวางแผนงาน มีอัธยาศัยดี และมีใจให้บริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มีมารยาทดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

**ผู้สมัครงานกรุณาส่งหรือแนบตัวอย่างผลงาน (Portfolio) หรือ ลิ้งค์ผลงานการออกแบบมาด้วยในการสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณา**

วันและเวลาปฏิบัติงาน:วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

สวัสดิการ  ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่

วันและเวลาปฏิบัติงาน  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท วิสดอม วาสท์ จำกัด 103 หมู่ที่ 2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130 ( บริษัทตั้งอยู่ใกล้กับห้างเดอะวอล์คราชพฤกษ์  ตรงข้ามห้างโฮมโปรราชพฤกษ์)
หรือ ค้นหาเส้นทางจาก http://maps.google.co.th/?q=13.820286,100.449316  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณกำพล แผนกHR เบอร์ติดต่อ 0932395947 หรือ ส่ง resume transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail: 
hr@wisdomvast.com เยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ได้ที่ www.wisdomvast.com

Views: 1876

Replies to This Discussion

สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามได้ที่ โทร0932395947 หรือ หรือ ส่ง resume transcript และ portfolio เข้ามาที่ E-mail: hr@wisdomvast.com ได้ครับ 21/10/63

RSS

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service