เรียนทำเครื่องประดับ กับ "โลหะมีค่าสตูดิโอ" NEW CLASS!

 

       lohameka studio of jewelry art 

 

      โลหะมีค่าสตูดิโอของศิลปะเครื่องประดับ คือ สตูดิโอของผู้ที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและ
 การทำเครื่องประดับ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบหรือการทำเครื่องประดับก่อนที่จะ
 เข้าร่วมเวิร์คช็อป   เวิร์คช็อปนี้จะให้ทักษะที่ดีและความสนุกของการทำ เครื่องประดับร่วมสมัย

 

ชั้นเรียนอินเทนซีฟ  : คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนการทำเครื่องประดับตั้งแต่ขั้น

พื้นฐาน จนถึง ขั้นสูงซึ่งจะเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เวลา  ประมาณ 1 เดือนผู้เรียน

จะได้รับแบบฝึกหัดพิเศษของการทำงาน เครื่องประดับ เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือและแนวความคิด

ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปแบบของผู้เรียนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.lohameka.com      

Views: 279

© 2009-2018   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service