โรงเรียนสอนทำเครื่องประดับ " โลหะมีค่าสตูดิโอ "


LOHAMEKA STUDIO OF JEWELRY ART

www.lohameka.com

 

workshop's VDO :  http://vimeo.com/14578579

 

    โลหะมีค่าสตูดิโอของศิลปะเครื่องประดับ คือ สตูดิโอของผู้ที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและ
การทำเครื่องประดับ    โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการออกแบบหรือการทำเครื่องประดับก่อน
ที่จะเข้าร่วมเวิร์คช็อป   เวิร์คช็อปนี้จะให้ทักษะที่ดี  และ   ความสนุกของการทำเครื่องประดับร่วมสมัย
อย่างไรก็ตามหลังจากจบชั้นเรียน    ชิ้นงานเครื่องประดับที่คุณสร้างสรรค์      คุณสามารถนำกลับบ้าน
ได้และคุณจะเห็นว่าคุณสามารถทำเครื่องประดับได้ด้วยตัวของคุณเอง

 

 

 

 

Views: 247

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service